Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Rebana
V
4
BTA / TPA
V
5
UKS
V
6
PBB
V


Update : 03/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar